Poradíme pomůžeme

Poskytujeme poradenskou a expertní pomoc podnikům při optimalizaci podnikových procesů řízení v oblastech:

 • management rizik – identifikace a prevence rizik, zvládání nežádoucích událostí, předcházení ekonomickým, produktovým, personálním ztrátám
 • řízení a rozvoj lidských zdrojů
 • zvyšování efektivity řízení: procesní řízení – analýzy procesů a procesních sítí, zvyšování výkonnosti, produktivity a spolehlivosti procesů
 • moderní pojetí vedení a řízení zaměstnanců a pracovních týmů, manažerské dovednosti, leadership, rozvoj       kompetencí, formování postojů, optimalizace pracovních podmínek, motivační systémy, firemní kultura, komunikace,   hodnocení lidí
 • bezpečnostní management – systémy prevence nehod a havárií, monitorování nehod a skoronehod, prevence pracovních a zdravotních rizik
 • zvyšování spolehlivosti lidského činitele v náročných a rizikových profesích, rozvoj týmových schopností a procesů, optimalizace pracovních podmínek (prostředí), psychické a fyzické zátěže, ergonomického řešení pracovišť a procesů,
 • znalostní management
 • management kvality
 • změnový a projektový management

 

Asistence při využívání metod IPR, HPZ, HIT a HIR

- poradenská podpora podle konkrétních potřeb podniku, vstupní instruktáž, případně spolupráce při úvodním orientačním šetření, při přípravě hodnotitelů atd.

PLATBY za využívání metod:

Předpokladem je uzavření DOHODY o využívání metod (licence).

Identifikace Procesů a Rizik

– měsíčními poplatky ve výši 1 600 Kč po dobu 3 let – poté je používání metody bezplatné
– nebo jednorázová platba ve výši 48 000 Kč (používání bez časového omezení)

Hodnocení Postojů ke Změnám
Hodnocení Individuálních dispozic pro práci v Týmech
Hodnocení Informačních Rizik

– měsíčně 400 Kč po dobu 3 let
– nebo jednorázově 12 000 Kč

Slevy:

Při využití poradenských služeb PREP PRAHA (podle dohody).

Při současném zakoupení licence na metodu IPR a dvě další metody, je třetí metoda poskytnuta zdarma.

Sleva 50 % je poskytována:

 • menším organizacím (do 100 zaměstnanců) a

 • neziskovým organizacím.